Tag: พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว พวงหรีดงาวถ้าลูกค้าอยากที่จะให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ โปรดจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จำเป็นต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 4 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาจัดส่ง ถ้าไม่ถูกข้อแม้ข้างต้น ทางเราบางครั้งก็อาจจะทำงานจัดส่งในวันทำการถัดไปสำหรับเพื่อการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(หากมี)ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด โปรดแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจดูเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางคนรับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการปรับแก้ข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ดังนั้นทางลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกก่อนกระทำสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ โปรดให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของคนรับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการปรับแก้ข้อความภายหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับเพื่อการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ถ้าสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่าเดินทางเพิ่มเติมอีกสำหรับเพื่อการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจดูสถานที่จัดส่งให้กระจ่าง ถ้าข้อมูลสถานที่จัดส่งบกพร่อง ทางเราจะไม่รับผิดชอบความย่ำแย่อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด